Armastan ideid ja initsiatiivi. Minu parimateks tööriistadeks on loovus ja julgus, terav tähelepanu ja inimesed ise. 

Organisatsioonis on minu roll olla inspireeriv, toetav ja julgustav positiivse tööõhkkonna kujundaja. Minu kirg on öratada suurepärasust ning võimestada inimesi ja meeskondi soovitud muutusi reaalselt ellu viima.

Olen ANSE sertifitseeritud superviisor/coach., mille eelduseks olen läbinud 3-aastase supervisiooni ja coachingu väljaõppe International Supervision and Coaching Institute'is (ISCI) (2014-2017). Olen tegevsuperviisor/coach ning omandanud superviisorite/coachide kvaliteedistandardi 6. taseme.

Minu hariduslik taust on finantsjuhtimises, tööelu aga infotehnoloogiavaldkonnas nii era- kui avalikust sektorist. Mitmekesised kogemused eriilmelistest organisatsioonidest, protsessidest, meeskondade toimimisest nii spetsialistina kui juhiks kasvades on andnud mulle rikka pagasi, et toetada isiklikku ja tööalast arengut ning töötada meeskondadega.

Kasutan oma töös meelsasti joonistamist, metafoorkaarte, jututäringuid, kehatööd, skulptuuri ja konstellatsiooni. Ja muidugi sõnu.

Väärtustan kõrgelt up-cyclingut ehk loomingulist taaskasutust, mis eelkõige väljendub mitmete meetodite omavahelises kombineerimises ja uute loovate lahenduste leidmises. Olen avastaja..

Kõik see saab alguse tähelepanust iseendale ja ümbritsevale. 

MyTitle20201103_170713.jpg

superviisor | coach
           Triin Tars

Kõige kõvem                  valuuta on
         tähelepanu

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

triin.tars@eesti.ee | +372 5341 2076

FairWind OÜ | 11547434