top of page

Minu kogemused superviisori ja coachina on nii juhtide, spetsialistide kui ka meeskondadega töötamisest. Olen äriettevõtetes töötanud juhatuse liikme ja sisecoachina, ka välise superviisori ja coachina, mistõttu tean erinevate osapoolte vajadusi, takistusi ja võimalusi. Töötan meelsasti individuaalselt, meeskondade ja gruppidega.

Olen äri-, sotsiaal- ja haridusnõustaja, mentor ja koolitaja. Panustan oma superviisori- ja coachingutöös turvalise arengukeskkonna kujundamisse ning inimese enda motivatsiooni ja loovuse kasvamisse. Usun, et inimene võib korda saata imesid. Oma tööga aitan muuta nähtamatu nähtavaks ning leida tee segadusest selguseni. Usun, et head elu, suhteid ja töötamist on võimalik õppida ning muutused toimuvad nendega, kes sellesse panustavad. 

Minu tööstiili superviisori ja coachina mõjutavad positiivne psühholoogia, lahenduskeskne ja väärtustav lähenemine, loovtehnikad, psühhodraama tegevuslikud meetodid, pereteraapia süsteemne lähenemine, konstellatsiooni ja struktuuri tehnikad.

Olen läbinud ANSE standarditele vastava 3-aastase superviisori/coachi väljaõppe (ISCI 2014-2017) ning omandanud 6. kvaliteeditaseme.

Mul on Tallinna Ülikooli sotsiaalteadustes sotsiaaltöö magistrikraad ja õppinud olen lisaks nõustamise ja organisatsioonipsühholoogiat. Aastate jooksul olen täiendanud ennast erinevate teraapiate, suhtlemisoskuste, koostöö, läbirääkimiste, emotsioonide juhtimise alastes väljaõpetes. 

superviisor | coach
   Maire Lilleberg 

maire@lilleberg.ee | +372 506 2455

Arengulooja OÜ | 14751709

maire fb_edited.jpg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page